Stratégia 2017-2021 közötti időszakra

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány az egyes iskolákat támogató alapítványok között professzionálisan működő, az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselevő szervezet.

Küldetés:

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány feladatának tekinti a középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelését, az iskolában folyó oktató és nevelő munka támogatását tárgyi és személyi feltételek fejlesztésén, valamint képzési formák, módszerek bővítésén keresztül.

Átfogó cél:

A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése. A képzés jelentőségének tudatosítása és képviselete a társadalomban és a kormányzati szervekben.

Kulcsterületek:

Szervezetfejlesztés, kommunikáció, közösségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás, értékteremtés, hagyományápolás, személyiség és speciális képességfejlesztés.

Célok:

▻ új korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása,

▻ a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása,

▻ a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák,

▻ személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása,

▻ hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, versenyek, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása,

▻ az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése,

▻ tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése díjazása,

▻ az alkotó tanárok és tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése,

▻ az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,

▻ az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése,

▻ az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása, utaztatás, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén.

Célja ezeken kívül a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok, családok támogatás, valamint az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok, dolgozók, jutalmazása, segítése

Nagy hangsúlyt fektet a fiatal és az idősebb generációk közti együttműködésre.

Kovácsné Zimborás Ágnes
a Kuratórium elnöke