ALAPÍTVÁNYUNK CÉLJA

Az alapítvány célja:

A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelõ, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bõvítésén keresztül, mindenekelõtt a következõ területeken:

▸ új korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása,

▸ a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása,

▸ a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák,

személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása,

▸ hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása,

▸ az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése,

▸ tanulmányi, kulturális és szabadidõs programok, vetélkedõk szervezése díjazása,

▸ az alkotó tanárok és tehetséges diákcsoportok lehetõségeinek bõvítése,

▸ az iskolai hagyományok ápolása, támogatása,

▸ az önképzésben, továbbképzésben résztvevõ, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkezõ pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése,

▸ az oktatási létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén.

Célja ezeken kívül a tehetséges, hátrányos helyzetû diákok támogatása, valamint az iskola életében kiemelkedõ nevelõmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok – dolgozók – jutalmazása.

Az Alapítvány fő tevékenysége, szolgáltatása:

A közgazdasági képzés folyamatos megújítása új korszerű ismeretekkel, tananyagokkal. Kiemelkedő eredményeket elért tanulók anyagi jutalmazása.

Az Alapítvány célcsoportja:

Az Alapítvány célcsoportja az iskola tanulói (a tanulólétszám évek óta meghaladja az 500 főt), valamint volt pedagógusai, dolgozó és az érintett szülők, rokonok (a megfelelő háttér biztosítása érdekében). Különös hangsúlyt helyez a tanulmányaikban kiemelkedő eredményeket elérő tanulókra, illetve a tehetséges, hátrányos helyzetű diákokra, valamint az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett pedagógusokra, dolgozókra. A Nyugat Dunántúli Régió minden részéből érkeznek tanulók iskolánkba, mozgásukban korlátozott, tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdők is. Régebbi diákjainkkal is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.

I. Pályázati felhívás

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány az alábbi pályázatokat hirdeti meg a tanulók részére:

1. Az EBCL-vizsga díjához anyagi lehetőségeinek függvényében járul hozzá az Alapítvány, abban az esetben, ha nincs állami visszatérítés.

2. Az érettségi vizsga évében az ECDL-vizsga díjához anyagi lehetőségeinek függvényében járul hozzá az Alapítvány, abban az esetben, ha nincs állami visszatérítés.

3. Tanulmányi munka, tanulói teljesítmény, ha hátrányos helyzete mellett a tanuló tanulmányi átlaga 4,5 fölötti és legalább jó a magatartása és szorgalma, vagy kiemelkedő 1 vagy 2 tárgyból /tanulmányi versenyen országos döntőbe jutott, megyei versenyen 1-3. helyezett/ és legalább 4,0 tanulmányi átlaga van és magatartása, szorgalma legalább jó.

Hátrányos helyzet

▸ ha a családban alacsony az egy főre eső jövedelem /munkanélküli vagy nyugdíjas valamelyik szülő/

▸ ha csonka családban él a tanuló /elvált szülővel, árva v. félárva/

▸ ha három vagy több gyerek van a családban

▸ ha a szülő nem nyújt szellemi támogatást

egyéb

▸ . A pályázat leadásának határideje minden év március 5-e.

▸ A pályázatokkal kapcsolatos részletesebb felvilágosítás a kuratórium tagjaitól kérhető.

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Adószám: 18510126-1-08

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000497-32760000