ETIKAI Kódex

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány kuratóriuma által készített és elfogadott alapdokumentum

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány minden kuratóriumi tagja elfogadja és magáénak vallja az ETIKAI KÓDEX-ben foglaltakat.

Annak érdekében, hogy az ETIKAI KÓDEX folyamatosan meg tudjon újulni, az Alapítvány minden kuratóriumi tagja legjobb tudása, tapasztalata és a hozzájuk érkező visszajelzések alapján pontosítják kötelességeiket az ügyfelekkel, kollégákkal és a nyilvánossággal szemben. Az ETIKAI KÓDEX-ben foglaltak célja, hogy támogatást és iránymutatást nyújtson etikai alapelvei, normáival és értékeivel az Alapítvány kuratóriumi tagjai, valamint az Alapítvány munkájával kapcsolatba kerülők számára. Az ETIKAI KÓDEX tudatosan nem foglal állást egy adott elméleti-szakmai megközelítés mellett, hiszen az ilyen jellegű dilemmák, különbségek természetesek és a szakma állandó fejlődésének, megújulásának alapját jelentik.

Általános cél:

Az általános cél, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a célcsoportunk számára, melyek hatékonyságuk növekedését, fejlődésüket biztosítják. Ismereteinket és módszereinket az Alapítvány által támogatottak életének jobbá tétele és életkörülményük minőségi változása érdekében kamatoztatjuk.

A szervezetfejlesztés lényege:

A szervezetfejlesztés terültén iránymutató az alábbi meghatározás, melyet a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány munkája alapjaként fogad el. A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány, tervszerű, az Alapítvány egészére kiterjedő szervezett törekvés, mely az Alapítvány hatékonyságának és életképességének növelését célozza.

Értékek és etikai alapelvek:

Az Alapítvány munkájával segíti a hozzáforduló embereket, mely kihatással van életkörülményeik, életszínvonaluk javítására. Ezért szolgáltatásainkkal, tevékenységünkkel egyaránt hirdetjük az alábbi értékeket: önállóság, felelősség, önfejlesztés, önálló tanulás, folyamatos megújulás, hagyományápolás, személyiség és képességfejlesztés, kölcsönös tisztelet és tolerancia.

Munkánk során tevékenységünket az alábbiak jellemzik:

▻ szakszerűség és felkészültség

▻ tisztesség és korrektség

▻ körültekintés, megfontolás

▻ kollégák és a hozzánk fordulók megbecsülése

▻ szakmai igényesség

▻ elkötelezettség

▻ titoktartás

▻ tartózkodás a visszaéléstől

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány minden kuratóriumi tagja köteles magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani a célcsoport számára.

Gyakorlati vonatkozások

A kódex olyan értékeket, etikai alapelveket tartalmaz, melyeket képviselünk azokban a helyzetekben, mellyel munkánk során találkozunk. Az alapvető kapcsolat a kollégákkal, más alapítványok, szakmai területek képviselőivel és a nyilvánossággal is. Tevékenységünkkel hozzájárulunk a célcsoportunk életének megváltoztatásához, tanulmányaik előrehaladásához, önfejlesztésükhöz, melyért felelősséggel tartozunk.

Felelősség a célcsoporttal szemben:

Felelősek vagyunk saját munkánkért, beleértve annak szervezését, színvonalát, melyekkel munkánk során találkozunk annak érdekében, hogy segítsük, támogassuk az iskola szűkebb és tágabb környezetébe tartozó tagokat. Döntéseink meghozatalkor tekintettel vagyunk az Alapítvány lehetőségeire. Konfliktus esetén pártatlanul viselkedünk. Ha kénytelenek vagyunk feladni pártatanságunkat, nyíltan és bátran tesszük meg. Minden írott illetve szóbeli információ pontos és lényegretörő legyen, mutassa a konzultáns szakértelmét, ismereteit, tapasztalatát. Titoktartást biztosítunk, így nem használunk megfigyelésre alkalmas eszközöket, minden esetben az érintett engedélyét kérjük bármilyen információ szükséges kiadása előtt. Titoktartás kötelezi a kuratórium minden tagját az Alapítványról szóló információkat illetően, akár közvetlen, akár indirekt úton jutott hozzá.

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány felelős saját hatékonyságáért, képességeinek és tudásának szinten tartásáért

Kovácsné Zimborás Ágnes
a kuratórium elnöke