NEA-UN-19-Ö-V-0069

Kedvezményezett: Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány
Projekt azonosító száma: NEA-UN-19-Ö-V-0069
Projekt futamideje: 2019.04.01.-2020.03.31.
Projekt összköltsége: 1 920 400 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Pályázati programunkat az iskola egyediségét adó módszernek, amely hiánypótló, innovatív és a gyakorlatorientált képzést támogatja, illetve az alapítvány céljának megfelelően állítottuk össze. 2019 decemberében Győrben tervezünk tanirodai / fogyasztóvédelmi kiállítást külföldi civil szervezetekhez tartozó iskolák részvételével. Ez egyrészt a már meglévő civil kapcsolataink magasabb szintre emelését teszi lehetővé, újabb kapcsolatok kialakítását, valamint további tapasztalatokat szerezhetünk a nemzetközi kapcsolatteremtés és rendezvényszervezés területén. Ezen tevékenységhez irodaszerre, tonerre, helyiségbérletre, üzemanyag költségre nyertünk támogatást, és multifunkciós nyomtatót szeretnénk beszerezni.
2020 márciusában a nagyváradi iskola által szervezett tanirodai és fogyasztóvédelmi tapasztalatcserén veszünk részt, és összegezni fogjuk a 2019 decemberi tanirodai hét eredményeit, valamint előkészítünk egy fogyaztóvédelmi kiadványt. Ezen programokon való részvétel több szempontból is nagy jelentőséggel bír. Egyrészt diákjaink idegen nyelvi környezetben fejleszthetik kommunikációs képességüket és megismerkedhetnek más országok kultúrájával. Másrészt remek alkalom nyílik ezeken a programokon külföldi civil szervezetekkel való kapcsolatépítésre, amelynek több hozadékát is élvezhettük az elmúlt évek során (pl. cserediák program). A rendezvényeink sikeréhez nagyobb PR tevékenységet szeretnénk megvalósítani, jó minőségű meghívókat készítünk, a rendezvényekről fotókat, amelyekből kiadványt állítunk össze, és 1000 példányban papír alapon terjesztjük. Honlapunkon és egyéb honlapokon, Facebookon és a megyei sajtóban is hírt adunk a rendezvényeinkről. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen ismerjék meg a tevékenységünket, és újabb támogatókat tudjunk megnyerni a munkánk sikeréhez.